Išči
Teaserbild-Variante-Blau.svg

Schöck Isokorb®.Model za prihodnost.

Radi bi vas kar najbolj podprli pri vaših gradbenih projektih. Da boste ohranili pregled nad naraščajočim številom proizvodov, uvajamo za asortiment proizvodov Schöck Isokorb® nova pravila za označevanje nazivov. Hkrati pripravljamo portfelj naših proizvodov na digitalno prihodnost.

Da bi lažje sledili tem spremembam, vam bomo v nadaljevanju razložili novo zgradbo nazivov proizvodov. Videli boste, da smo nazive dosledno gradili z gledišča projektantov.

Pri že načrtovanih gradbenih projektih lahko letos seveda še naprej uporabljate dosedanje nazive. Pri novih projektih pa vas prosimo, da uporabljate novo poimenovanje.

več
Nov naziv je enostavno najti

Da bi vam olajšali preusmeritev z dosedanjih nazivov Schöck Isokorb® na nove, vam dajemo na razpolago orodje za preimenovanje. Z njim lahko hitro in enostavno prevedete dosedanje nazive tipov v nove in obratno.

Code Scheme Old
Code Scheme Old
Vnesite najmanj 3 znake. Primer: KXT30. Na voljo so vam različni predlogi. Enostavno izberite.

Model je v bodoče fiksen sestavni del naziva vsakega Schöck Isokorb®. Ustrezna kratica se vedno nahaja pred besedo „tip“.


Primer: Isokorb® XT tip KL-F-M4-V1-REI120-CV1-H200-6.0

Osnovni tipi

Kratice osnovnih tipov so vse do petega ostale enake. Kdor dobro pozna Schöck Isokorb®, se bo znova hitro znašel.

Dosedanji tip KST se imenuje sedaj tip S za „Stahl“ (jeklo). Ena od prednosti proizvoda je njegova modularnost. Ravno te naš dosedanji tip KST ni odslikaval. Zato smo spremenili strukturo skupine proizvodov in se odločili za preimenovanje v tip S z različicama priključkov S-N in S-V.

Ta odločitev se odraža tudi pri priključkih jeklenih balkonov, doslej tip KS in tip QS. Tudi tukaj bo v bodoče na začetku „S“ za jeklo („Stahl“): proizvoda se imenujeta sedaj tip SK in tip SQ.

Dosedanja proizvoda tip S in tip SXT se imenujeta sedaj tip B za gredo („Balken“).

Dosedanja priključka za vogalne balkone tip K-Eck in tip EXT se imenujeta sedaj tip C za angleško „Corner“.

Osnovni tip stoji neposredno za besedo „tip“.

Primer: Isokorb® XT tip KL-M4-V1-REI120-CV1-H200-6.0

 

Različice priključkov

Statične različice priključkov

Statične različice priključkov so posledica potekov notranjih veličin pri gradbenih elementih s statično nedoločenim sistemom in linearnim ležajenjem. Pri tipu QP na primer omogočajo bolj ekonomično rešitev. Razlikujemo med

 1. L: Različico priključka za linearno delovanje obremenitev
 2. P: Različico priključka za točkovno delovanje obremenitev

Primer: Isokorb® XT tip QP-VV5-REI120-H200-L400-5.0

 

Geometrične različice priključkov

Geometrične različice priključkov so potrebne vedno takrat, ko gradbenega elementa ni treba priključiti s standardnim priključkom osnovnega tipa Schöck Isokorb®.

Zamik po višini
Primer različice priključka je, da priključenega gradbenega elementa ni treba priključiti na etažni strop v ravnini, ampak z zamikom po višini navzgor/navzdol.

 1. K-O: različica priključka za gradbeni element (K) – z zamikom po višini navzgor (O)
 2. K-U: različica priključka za gradbeni element (K) – z zamikom po višini navzdol (U)

Primer: Isokorb® XT tip KL-O-M4-V1-REI120-CV1-LR155-H200-7.0

 

Stenski priključekStenski priključek
Še en primer geometrične različice priključka je, ko ni treba priključiti na etažni strop, ampak na steno na zgornji ali spodnji strani.

 1. K-WO: Različica priključka za gradbeni element (K) – s stenskim priključkom (W) zgoraj (O)
 2. K-WU: Različica priključka za gradbeni element (K) – s stenskim priključkom (W) spodaj (U)

Primer: Isokorb® XT tip KL-WU-M4-V1-REI120-CV1-LR200-H200-6.0

 

Vogalni priključek
Različice priključkov vogalnih balkonov se uporabljajo šele pri projektiranju detajlov (izvedbenem projektiranju) in to za ločeno dobavljive elemente iz delov.

 1. C-L: Različica priključka za gradbeni element (C) – s priključkom z leve strani (L), stojišče etažni strop
 2. C-R: Različica priključka za gradbeni element (C) – s priključkom z desne strani (R), stojišče etažni strop

Primer: Isokorb® XT tip CL-L-M2-V1-REI120-CV1-H200-L500-5.0

 

Izvedbene različice

Za optimiziranje poteka gradnje vam nudimo določene proizvode v drugih različicah, kot so npr. večdelne izvedbene različice za filigranske plošče (s kratico F).

 

Primer: Isokorb® XT tip KL-F-M4-V1-REI120-CV1-H200-6.0

Nosilnostni razred

Nosilnostni razred se začenja z mednarodno uporabno kratico za vsakokratno notranjo silo (M, V, N). Če nastopajo notranje sile v obeh smereh, se črke kratice podvojijo (MM, VV, NN). Sami razredi so oštevilčeni, začenši z 1 za najnižji nosilnostni razred. Različni tipi Isokorb® z enakim nosilnostnim razredom nimajo enake nosilnosti. Nosilnostni razred je treba vedno določiti s pomočjo tabel ali programov za dimenzioniranje.

Požarna zaščita

Navedek o požarni zaščiti je v bodoče fiksen sestavni del naziva proizvoda. Protipožarna izvedba proizvoda se izraža z razredi požarne odpornosti: R/REI/EI itn. z navedbo odpornosti proti požaru v minutah 30/60/90/120 itn. Če se požarna zaščita ne zahteva, se navede R0.

Primer: Isokorb® XT tip KL-F-M4-V1-REI120-CV1-H200-6.0

K meram spadajo naslednji navedki:

 • Sloj armature/debelina pokrivnega betona CV - različne CV danega tipa Isokorb® so oštevilčene, začenši z ena
 • Dolžina vezanja LR ali višina vezanja HR (odvisno od različice priključka)
 • Debelina izolacijskega elementa
 • Višina izolacijskega elementa H
 • Dolžina izolacijskega elementa L ali širina izolacijskega elementa B (odvisno od lege pri vgrajevanju)
 • Premer navoja D


Primer:
Isokorb® XT tip KL-F-M4-V1-REI120-CV1-H200-6.0

Številka generacije se spreminja z razvojem proizvoda in zaključuje vsak naziv proizvoda Schöck Isokorb®.


Primer: Isokorb® XT tip KL-F-M4-V1-REI120-CV1-H200-6.0