Išči

Podpora mladim študentom. Diplomsko delo.

News_Dilpomska_470x260px_RGB_Newsseite
Preboj pri armiranobetonskih konstrukcijah - Projektna naloga za diplomski izpit univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje.

Študentu Jerneju Španingerju smo nudili tehnično podporo pri pisanju projektne naloge pod mentorstvom doc. dr. Milana Kuhte u.d.i.g.. Projektna naloga obravnava preboj pri armiranobetonskih konstrukcijah. Preboj je problem, ki se pojavi v večini etažnih konstrukcij, tako moramo biti na njega pozorni pri dimenzioniranju plošč in temeljev. Predstavljeni so načini dimezioniranja proti preboju po standardih SIST EN 1992-1-1 in DIN EN 1992-1-1. Postopki so za lažje razumevanje prikazani na primerih in sicer ročno je narejen izračun po standardu SIST EN, ter s programoma Schöck Bole® in Frilo po standardu DIN EN. Med dobljenimi rezultati je na koncu narejena tudi primerjava rezultatov, kar omogoča primerjavo med standardi in verodostojnost rešitev, v kolikor je podobnost med končnimi rezultati inženirsko sprejemljiva.

Čestitamo za uspešno opravljeno diplomo.