Išči

Sedaj z oznakama ETA in CE. Schöck Isokorb®.

BIL_PRESSE_180945-IK-KXT-CE Kennzeichnung_16z9_FHD2.jpg
V praksi potrjen toplotno izolacijski element je dobil evropsko tehnično soglasje. Tako lahko sedaj gradite na zanesljivosti, izkazani z znakom CE.

Evropski parlament je sprejel odredbo (EU) št. 305/2011, tako imenovano odredbo o gradbenih proizvodih. Slednja naj bi pospeševala prost blagovni promet znotraj unije in določala en varnostni nivo za vse zgradbe. Rezultat je znak CE na gradbenih proizvodih.

Za ustrezno vrednotenje bistvenih uporabnih karakteristik gradbenega proizvoda nudi evropska tehnična ocena (ETA) enovit in neodvisen postopek za vso Evropo. Odobritev, ki jo podeli Nemški inštitut za gradbeno tehniko (DIBt), je v njej natančno opredeljena, in s tem veljavna in priznana po vsej Evropi in tudi v vseh državah članicah EOTA.

ETA-17/0261 in ETA-17/0262 veljata za Schöck Isokorb® od 14. maja 2018 za neomejeno obdobje in zagotavljata dobo uporabe najmanj 50 let. Ker je postopek ETA povezan s »sistemom za ocenjevanje in preverjanje obstojnosti lastnosti« preizkusnega gradbenega proizvoda, se lahko vsi udeleženci gradnje zanesejo na kontrolo proizvodnje pri proizvajalcu. Odvisno od pomembnosti proizvoda za varnost se lahko vključijo še drugi neodvisni organi. Za Schöck Isokorb® je to pomenilo najvišjo uvrstitev 1+ pri zunanjem nadzoru vseh proizvodnih obratov in uporabljenih materialov s strani priglašenega zunanjega nadzornega organa Univerze Karlsruhe (TH), 76128 Karlsruhe.